roomм. Вишневе, вул. Молодіжна, 11А
phone(099) 442-70-70phone(068) 462-70-70phone(073) 445-70-70 thumb_upFacebook

Лабараторні дослідження

Гормони щитоподібної залози

Код

Назва послуги

Ціна

10091

Тиреотропний гормон (ТТГ)

145 грн.

10092

Т4 вільний (FT4)

130 грн.

10093

Т3 загальний (T3)

130 грн.

10121

Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)

140 грн.

10122

Антимікросомальні антитіла (АМC)

220 грн.

10123

Тиреоглобуліну (ТГ)

130 грн.

10124

Антитіла до тиреопероксидази (АТПО)

140 грн.

10290

Кальцитонін

270 грн.

10291

Паратгормон

140 грн.

10369

Т3 вільний (FT3)

130 грн.

10376

Т4 загальний (T4)

130 грн.

10377

Антитіла до рецепторів ТТГ

310 грн.

Репродуктивна панель

Код

Назва послуги

Ціна

10037

Антимюллерів гормон

400 грн.

10094

Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ)

135 грн.

10095

Лютеїнізуючий гормон (ЛГ)

135 грн.

10096

Пролактин (ПРЛ)

135 грн.

10097

Естрадіол (Е2)

135 грн.

10098

Прогестерон (ПРГ)

135 грн.

10100

Тестостерон (ТСТ загальний)

135 грн.

10101

Тестостерон вільний (ТСТ вільний)

140 грн.

10137

Глобулін, що зв''язує статеві гормони (ГЗСГ)

200 грн.

10144

17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ)

150 грн.

10146

Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с)

135 грн.

10147

Андростендіон

200 грн.

10180

Антиспермальні антитіла (кров)

240 грн.

10181

Антиспермальні антитіла (еякулят/слиз)

240 грн.

10378

Дигідротестостерон

350 грн.

10392

Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100)

260 грн.

10503

Інгібін В

650 грн.

10743

Макропролактин

360 грн.

Панель пренатальної діагностики

Код

Назва послуги

Ціна

10136

Асоційований з вагітністю протеїн - А (РАРР-А)

220 грн.

10142

Естріол некон'югований (Е3)

260 грн.

10145

Бета-хоріонічний гонадотропін (ХГЛ загальний)

180 грн.

10325

Вільний бета - ХГЛ (В-ХГЛ)

160 грн.

10357

PRISCA вагітність 9-13 тижнів (B –ХГЛ, PAPP-А) Пренатальний (біохімічний) скринінг

390 грн.

10358

PRISCA вагітність 14-20 тижнів (ХГЛ, АФП, Е3) Пренатальний (біохімічний) скринінг

410 грн.

10370

Плацентарний лактаген

320 грн.

10512

Альфа-фетопротеїн (AFP) (вагітні)

160 грн.

Онкологічна панель

Код

Назва послуги

Ціна

10165

Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)

490 грн.

10191

Альфа-фетопротеїн (АФП)

160 грн.

10192

Раково-ембріональний антиген (СЕА)

160 грн.

10193

Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний)

160 грн.

10194

Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний)

160 грн.

10195

Онкомаркер шлунку (СА 72-4)

400 грн.

10196

Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)

180 грн.

10197

Онкомаркер молочної залози ( СА 15-3)

180 грн.

10198

Онкомаркер яєчників (СА 125)

180 грн.

10215

Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19)

320 грн.

10216

Нейроенолаза ( NSE )

320 грн.

10379

Простатична кисла фосфотаза (РАР)

320 грн.

10380

Онкомаркер раку яєчників (НЕ-4)

400 грн.

10900

Онкомаркер ШКТ (CA 242)

460 грн.

Гіпофізарно-надниркові показники

Код

Назва послуги

Ціна

10130

Адренокортикотропний гормон (АКТГ)

260 грн.

10131

Кортизол (в сироватці) (КР)

160 грн.

10132

Кортизол (в добовій сечі) (КР)

220 грн.

10921

Метанефрини загальні ( у добовій сечі)

690 грн.

ФАКТОРИ РОСТУ

10129

Соматомедін С (IGF-1)

320 грн.

10288

Соматотропний гормон (СТГ)

230 грн.

10810

Соматотропний гормон (191)(діти до 18 років)

230 грн.

Панель остеопорозу

Код

Назва послуги

Ціна

10289

Остеокальцин

220 грн.

10292

Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д)

360 грн.

10590

Прокальцитонін

360 грн.

10828

Вітамін D загальний

420 грн.

Панель цукрового діабету

Код

Назва послуги

Ціна

10090

Глюкоза (венозна кров)

65 грн.

10281

Інсулін

140 грн.

10282

Фруктозамін

180 грн.

10319

С-пептид

140 грн.

10331

Глікозильований гемоглобін

130 грн.

10355

Лептин

400 грн.

10389

Індекс НОМА

180 грн.

Кардіо-ревматоїдна панель

Код

Назва послуги

Ціна

10204

Ревматоїдний фактор (якісний)

50 грн.

10206

Антистрептолізин ''О'' (якісний)

50 грн.

10207

С-реактивний білок (якісний)

50 грн.

10208

С-реактивний білок (кількісний)

80 грн.

10391

Тропонін I (кількісне визначення)

180 грн.

10395

Гомоцистеїн

400 грн.

10485

Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG)

550 грн.

10486

Антитіла до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP)

400 грн.

10800

Ревматоїдний фактор (кількісний)

80 грн.

10801

Антистрептолізин ''О'' (кількісний)

80 грн.

10812

Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ)

70 грн.

10361

CІАЛОВІ КИСЛОТИ

90 грн.

Панель контролю анемій

Код

Назва послуги

Ціна

10236

Залізо (сироватка)

50 грн.

10246

Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна

140 грн.

10247

Трансферин

160 грн.

10248

Ферритин

170 грн.

10249

Фолієва кислота

240 грн.

10250

Цианкобаламін

170 грн.

10397

НАСИЧЕНІСТЬ ТРАНСФЕРИНУ ЗАЛІЗОМ

200 грн.

Гематологічна панель

Код

Назва послуги

Ціна

10064

Загальний розгорнутий аналiз кровi (параметри аналізатора, ШОЕ, лейкоцитарна формула)

115 грн.

10201

Коагулограма

230 грн.

10202

Аналіз крові на LE-клітини

140 грн.

10261

Імунні антитіла до еритроцитів по системі Резус

200 грн.

10263

Гемолізини (імунні антитіла по системі ABO:

200 грн.

10264

Группа крові та резус фактор

110 грн.

10273

Фібриноген-В (b-нафтоловий тест)

50 грн.

10417

Протромбіновий тест (протромбіновий індекс за Квіком, протромбіновий час, МНВ (INR)

80 грн.

10418

Фібриноген

80 грн.

10419

Активований частковий тромбопластичний час (АЧТЧ)

80 грн.

10420

Вовчаковий антикоагулянт

200 грн.

10421

Д-димер

180 грн.

10422

Пряма проба Кумбса

200 грн.

10423

Непряма проба Кумбса

200 грн.

10700

АНАЛІЗ КРОВІ НА РЕТИКУЛОЦИТИ З ПІДРАХУВАННЯМ РЕТИКУЛЯРНОГО ІНДЕКСУ

100 грн.

10368

Загальний аналіз крові(параметри аналізатора ШОЄ)

90 грн.

Дослідження сечі

Код

Назва послуги

Ціна

10012

Йод в сечі

220 грн.

10062

Аналіз сечі загальний

95 грн.

10063

Аналіз сечі за Нечипоренко

70 грн.

10103

Загальний аналіз сечі (в 1-ій порції)

75 грн.

10286

Мікроальбумінурія у сечі

200 грн.

10375

Загальний аналіз сечі (в 2-ій порції)

75 грн.

10386

Мікроальбумінурія + креатинін сечі

200 грн.

10387

Креатинін в сечі

75 грн.

10388

Аналіз сечі на цукор (напівкількісний)

65 грн.

10399

Аналіз сечі за Зимницьким

75 грн.

10400

Аналіз сечі на цукор (кількісний)

75 грн.

10401

Аналіз сечі на цукор (добова)

65 грн.

10402

Кальцій в сечі

65 грн.

10403

Фосфор в сечі

65 грн.

10404

Магній в сечі

70 грн.

10405

Аналіз сечі на кетони (напівкількісний)

70 грн.

10406

Аналіз сечі на білок

80 грн.

10407

Аналіз сечі на добову протеїнурію (напівкількісний)

60 грн.

10408

Сечова кислота в сечі

70 грн.

10409

ДІАСТАЗА СЕЧІ

70 грн.

10411

Кліренс ендогенного креатиніну

140 грн.

10742

Наркотики в сечі

500 грн.

10889

Загальний аналіз сечі (в 3-ій порції)

65 грн.

Цитологічні та мікроскопічні дослідження

Код

Назва послуги

Ціна

10009

Цитоморфол. Дослідж. епітелію на атипові клітини (жінки)

120 грн.

10015

Гормональна кольпоцитологія

100 грн.

10016

Мікроскопія урогенітального зішкрябу (жінки)

115 грн.

10021

Мікроскопія урогенітального зішкрябу (чоловіки)

120 грн.

10022

Аналіз секрету передміхурової залози

130 грн.

10023

Аналіз еякуляту

200 грн.

10149

Цитоморфологічне дослідження виділень із молочної залози

140 грн.

10169

Цитоморфологічне дослідження біологічного матеріалу

240 грн.

10276

Кальпротектин в калі

450 грн.

10412

Копрограмма

100 грн.

10413

Аналіз калу на яйця гельмінтів

80 грн.

10414

Зішкряб на ентеробіоз

80 грн.

10468

Дослідження синовіальної рідини

290 грн.

10484

Дослідження калу на приховану кров

80 грн.

10658

Аналіз калу на лямблії (мікроскопія)

80 грн.

10659

Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації і цервікального каналу)

170 грн.

10741

Мікроскопічне дослідження сперми

100 грн.

10803

НАЗОЦИТОГРАМА

100 грн.

10804

Дослідження на паразитарні гриби

80 грн.

10868

Визначення антигену лямблій в калі (Giardia liamblia Ag)

360 грн.

10999

Дослідження на демодекоз (Demodex follicullorum)

100 грн.

Біохімічна панель

Код

Назва послуги

Ціна

10065

Білірубін загальний

50 грн.

10066

Білірубін прямий

50 грн.

10068

Аланінамінотрансфераза (АЛТ)

50 грн.

10069

Аспартатамінотрансфераза (АСТ)

50 грн.

10070

Лужна фосфатаза (ЛФ)

50 грн.

10087

Креатинін

50 грн.

10088

Сечовина

50 грн.

10089

Загальний білок

50 грн.

10174

Панкреатична амілаза

60 грн.

10220

g-Глутамілтранспептидаза (ГГТП)

50 грн.

10221

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

60 грн.

10222

Тимолова проба

80 грн.

10223

Альфа-амілаза

50 грн.

10228

Альбумін

50 грн.

10229

Білкові фракції

125 грн.

10230

Креатинфосфокіназа (КФК)

50 грн.

10232

Калій

50 грн.

10233

Натрій

50 грн.

10234

Кальцій

50 грн.

10235

Фосфор

50 грн.

10237

Хлориди

50 грн.

10238

Тригліцериди

50 грн.

10239

Холестерин

50 грн.

10243

Аполіпопротеїн-А (Апо-А)

100 грн.

10244

Аполіпопротеїн-В (Апо-В)

100 грн.

10274

Ліпаза

160 грн.

10277

Холінестераза

60 грн.

10278

Кальцій іонізований

90 грн.

10280

Магній

50 грн.

10339

АЗОТ СЕЧОВИНИ

50 грн.

10750

Дослідження буферної системи крові

200 грн.

10751

pH крові

80 грн.

1226

Сечова кислота

50 грн.

Гепатити та ВІЛ

Код

Назва послуги

Ціна

10114

ПЛР. Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1a,1b,2,3a) (Real-time) (плазма)

640 грн.

10115

ПЛР. Кількісне визначення РНК вірусу гепатиту С (Real-time) (плазма)

640 грн.

10170

Антитіла IgG до вірусу гепатиту В (Anti-HBsАg, кількісне визначення)

190 грн.

10171

Антитіла IgM до вірусу гепатиту В (Anti-HBсor IgM)

160 грн.

10172

Антитіла IgG до вірусу гепатиту В ( Anti-HBсor IgG)

160 грн.

10173

НВеАg вірусу гепатиту B

180 грн.

10175

Антитіла IgG до вірусу гепатиту С (Anti-HСV IgG coreAg, NS3, NS4, NS5)

320 грн.

10176

Антитіла Ig M до вірусу гепатиту А (HAV IgM)

200 грн.

10177

Антитіла Ig G до вірусу гепатиту А (HAV IgG)

200 грн.

10265

HBsAg поверхневий антиген вірусу гепатиту В

150 грн.

10310

Антитіла IgG до вірусу гепатиту D (HDV IgG)

170 грн.

10335

ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту А (плазма, якісне визначення)

220 грн.

10336

ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту B (плазма, якісне визначення)

160 грн.

10337

ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту С (плазма, якісне визначення)

180 грн.

10338

ПЛР. Визначення РНК вірусу гепатиту D (плазма, якісне визначення)

240 грн.

10340

Сумарні антитіла до вірусу гепатиту С (HCV total)

140 грн.

10430

Сумарні антитіла до НвеАg вірусу гепатиту В (Anti НвеАg)

270 грн.

10431

Загальні антитіла до корового антигену вірусу гепатиту В (Anti-HBcor)

220 грн.

10432

ПЛР. Кількісне визначення ДНК вірусу гепатиту B (Real-time) (плазма)

560 грн.

10433

Антитіла IgM до вірусу гепатиту C (HCV IgM)

145 грн.

10434

Антитіла IgG до вірусу гепатиту C (HCV IgG )

145 грн.

10435

ПЛР. ВИЗНАЧЕННЯ РНК ВІРУСУ ГЕПАТИТУ G (ПЛАЗМА, ЯКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ)

330 грн.

10436

ПЛР. Визначення ДНК вірусу гепатиту ТТV (плазма, якісне визначення)

280 грн.

10999

ВІЛ

300 грн.

10847

Сумарні антитіла до вірусу гепатиту А (HAV)

300 грн.

TORCH-інфекції

Код

Назва послуги

Ціна

10076

ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)

110 грн.

10077

ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)

110 грн.

10107

Антитіла IgМ до токсоплазми (Toxo IgМ)

120 грн.

10108

Антитіла IgG до токсоплазми (Toxo IgG)

120 грн.

10109

Антитіла IgМ до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1)

120 грн.

10110

Антитіла IgG до вірусу герпесу 1 типу (HSV 1)

120 грн.

10111

Антитіла IgG до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2)

120 грн.

10112

Антитіла Ig М до цитомегаловірусу (CMV)

120 грн.

10113

Антитіла Ig G до цитомегаловірусу (CMV)

120 грн.

10116

ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 1/2 типу (Кров, якісно)

120 грн.

10117

ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Якісне визначення)

120 грн.

10138

Антитіла IgG до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgG )

170 грн.

10139

Антитіла IgM до вірусу герпесу 3 тип (Varicella Zoster IgM)

170 грн.

10140

Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу?

150 грн.

10188

Антитіла IgG до вірусу герпесу 6 типу

120 грн.

10189

Антитіла IgМ до вірусу краснухи (Rub IgМ)

120 грн.

10293

ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (Кров, ліквор, слюна.Кількісне визначення)

320 грн.

10309

Антитіла IgМ до вірусу герпесу 2 типу (HSV 2)

120 грн.

10313

ПЛР. Визначення ДНК токсоплазми (Кров, зішкряб, ліквор. Якісне визначення)

120 грн.

10330

ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Кількісне визначення)

120 грн.

10332

ПЛР. Визначення ДНК вірусу Епштейн-Бара (Кров, ліквор, зішкряб, слюна. Якісне визначення)

130 грн.

10333

Антитіла IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgM)

120 грн.

10334

Антитіла IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барра (VCA IgG)

120 грн.

10362

ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу (HSV1 і HSV2). Визначення і типування в режимі Real-time

160 грн.

10437

ПЛР. Визначення ДНК вірусу герпесу 6 типу (Будь який матеріал, якісне визначення)

120 грн.

10440

Антитіла IgG до нуклеарного антигену Eпштейн-Бара (EBNA)

220 грн.

10642

Авідність антитіл IgG до токсоплазми (Toxoplasma gondii)

220 грн.

10644

Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу

200 грн.

10645

Авідність антитіл IgG до цитомегаловiрусу (CMV)

200 грн.

10656

АнтитІла Ig G до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2)

120 грн.

10657

АнтитІла Ig М до вірусу герпеса 1/2 (HSV1/2)

120 грн.

10836

ПЛР. ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ВІРУСУ ГЕРПЕСУ 6 ТИПУ (БУДЬ ЯКИЙ МАТЕРІАЛ, КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ)

130 грн.

10851

Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rub IgG)

350 грн.

10902

ПЛР. Вірус герпесу 1/2 типу (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)

130 грн.

10903

ПЛР. Визначення ДНК цитомегаловірусу (CMV) (Зішкряб, сеча.Кількісне визначення)

130 грн.

10813

Антитіла IgG до ранніх антигенів вірусу Eпштейн-Бара (ЕА-G)

190 грн.

Урогенитальні інфекції

Код

Назва послуги

Ціна

10072

ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Якісне визначення)

100 грн.

10073

ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)

100 грн.

10074

ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Якісне визначення)

100 грн.

10075

ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)

100 грн.

10078

ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)

100 грн.

10079

ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)

100 грн.

10080

ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)

100 грн.

10081

ПЛР.Визначення ДНК до кандіди альбіканс (Candida albicans )(Зішкряб, сеча. Якісне визначення)

100 грн.

10082

ПЛР. HPV 6,11 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)

120 грн.

10085

ПЛР. Генотипування HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.)

290 грн.

10086

ПЛР. HPV 16, 18 тип (Зішкряб, сеча. Якісне визначення)

130 грн.

10104

Антитіла IgG до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgG)

120 грн.

10105

Антитіла IgM до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgM)

120 грн.

10106

Антитіла IgA до хламiдiй (Chlamydia trachomatis IgA)

120 грн.

10151

Антитіла IgG до білка теплового шоку HSP60 Chlamydia trachomatis

120 грн.

10155

Кардіоліпінові антитіла-VDRL (якісне визначення)

85 грн.

10182

ПЛР. Скринінг HPV-високого онкогенного ризику (HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 тип) (Зішкріб, сеча. Якісне визначення.)

240 грн.

10186

ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи КВАНТ21 (6, 11, 44, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82.) кількісно

800 грн.

10209

ПЛР. Комплексне генотипування ВПЛ 28 типів в напівкількісному форматі (66, 45, 58, 51, 59, 16, 33, 39, 52, 35, 18, 56, 68, 31, 26, 69, 73, 42, 82, 53, 43, 54, 70, 61, 6, 44, 40, 11.)

900 грн.

10217

Сифіліс РМП (Реакція мікропрецептації з кардіоліпіновим антигеном

100 грн.

10272

Сумарні антитіла до сифiлiсу (Treponema Pallidum)

110 грн.

10364

ПЛР.Визначення ДНК Candida albicans/candida glabrata/candida krusei (Диференціація в режимі Real-time)

120 грн.

10365

ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум (Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Диференціація та кількісно)

110 грн.

10366

ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ 12 типів) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типів. Кількісне визначення Real-time.

300 грн.

10367

Фемофлор 16. Дослідження біоценозу урогенітального тракту.

900 грн.

10445

Антитіла IgG до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis)

150 грн.

10447

Антитіла IgG до уреаплазми уреалітікум (Ureaplasma urealyticum)

150 грн.

10451

ПЛР. Визначення ДНК збуднику сифiлiсу ( Tr. Pallidum, якісне визначення)

230 грн.

10521

ПЛР. Флороценоз. Оцінка біоценозу урогенітального тракту у жінок (методом ПЛР в режимі реального часу)

640 грн.

10816

ПЛР. Визначення ДНК вірусів папіломи людини (ВПЛ)(12 типів - 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59). Кількісне визначення Real-time.

360 грн.

10817

ПЛР. Андрофлор Дослідження біоценозу у чоловіків.

1200 грн.

10873

ПЛР. Фемофлор Скрін. Дослідження біоценозу урогенітального тракту.

800 грн.

10904

ПЛР. Визначення ДНК до хламідії трахоматіс (Chlamydia trachomatis) ( Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)

130 грн.

10905

ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) (Зішкрiб, сеча. Кількісне визначення)

130 грн.

10906

ПЛР. Визначення ДНК до мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)

130 грн.

10907

ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми спецієс (Ureaplasma species ) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)

130 грн.

10908

ПЛР. Визначення ДНК до уреаплазми уреалітікум та уреаплазми парвум ( Ureaplasma paryum та ureaplasma urealytycum) (Кількісне визначення в режимі Real-time)

130 грн.

10909

ПЛР.ВИЗНАЧЕННЯ ДНК ДО КАНДІДИ АЛЬБІКАНС (CANDIDA ALBICANS) (ЗІШКРЯБ, СЕЧА. КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ)

130 грн.

10910

ПЛР.Визначення ДНК до трихомонади (Trichomonas vaginalis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)

130 грн.

10911

ПЛР. Визначення ДНК до нейсерія гонорея (Neisseria gonorrhoeae) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)

130 грн.

10912

ПЛР.Визначення ДНК до гарднерели (Gardnerella vaginallis) (Зішкряб, сеча. Кількісне визначення)

130 грн.

10448

Антитіла IgG трихомонади (Trichomonas vaginalis)

150 грн.

10913

ПЛР. HPV 16, 18 ТИП (ЗІШКРЯБ, СЕЧА. КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ)

140 грн.

Культуральні методи дослідження

Код

Назва послуги

Ціна

10648

Визначення Ureaplasma species, Mycoplasma hominis методом DUO+ визначення чутливості до антибіотиків методом SIR

300 грн.

10843

AF.Генітальна система. Визначення загальних титрів Ureaplasma urealyticum та Mycoplasma hominis + чутливість до антибіотиків, визначення специфічної мікрофлори

600 грн.

10896

Посів на#colspan# мікоплазму, уреаплазму ( IST 2)( зішкряб, напівкількісний) + визначення чутливості до антибіотиків

300 грн.

Інші інфекції

Код

Назва послуги

Ціна

10178

Антитіла IgG до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori)

160 грн.

10190

Загальні антитіла до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis)

200 грн.

10449

ПЛР. Визначення ДНК до мікобактерій туберкульозу (Mycobacterium tuberculosis) ( якісне визначення

220 грн.

10452

Сумарні антитіла до лямблій (Giardia liamblia)

120 грн.

10454

Антитіла IgG до токсокарів

120 грн.

10455

Антитіла IgG до аскарид

120 грн.

10456

Антитіла IgМ до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi)

180 грн.

10457

Антитіла IgG до збуднику хвороби Лайма (Borrelia Burgdorferi)

180 грн.

10458

Антитіла IgG опісторхів

120 грн.

10459

Антитіла IgG до трихінел

120 грн.

10460

Антитіла IgG до ехінококів

120 грн.

10654

Антитіла IgМ до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori)

165 грн.

10701

Сумарні антитіла до хелікобактеру пілорі (Helicobacter pylori)

120 грн.

10720

Helicobacter pylori Ag (кал)

300 грн.

10835

ПЛР. BORDETELLA MULTI

190 грн.

10840

Антитіла IgM до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae)

180 грн.

10841

Антитіла IgG до хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae)

170 грн.

10842

Антитіла IgM до хламідія пневмонії (Chlamydia pneumoniae)

170 грн.

10853

Антитіла IgG до мікоплазма пневмонії (Mycoplasma pneumoniae)

170 грн.

10895

Антитіла IgA до вірулентного білку CagA Helicobacter pylori

160 грн.

Імунологічна панель

Код

Назва послуги

Ціна

10211

Циркулюючі імунокомплекси (ЦІК)

110 грн.

10320

Імунограма

440 грн.

10473

ВМІСТ СИРОВАТКОВОГО ІМУНОГЛОБУЛІНУ A

200 грн.

10474

Вміст сироваткового імуноглобуліну M

200 грн.

10475

Вміст сироваткового імуноглобуліну G

200 грн.

10476

Активність комплімента СН50

250 грн.

10477

Вміст секреторного імуноглобуліну А

320 грн.

10505

Імунограма + ЦІК

600 грн.

Панель аутоіммунологіі

Код

Назва послуги

Ціна

10252

Антитіла до 1-спіральної ДНК (ADNA 1)

300 грн.

10253

Антитіла до 2-спіральної ДНК (ADNA 2)

420 грн.

10254

Антинуклеарні антитіла (ANA)

240 грн.

10255

Антитіла Ig G до фосфоліпідів (APHL Ig G)

280 грн.

10256

Антитіла Ig M до фосфоліпідів (APHL Ig M)

280 грн.

10482

Антимітохондріальні антитіла (АМА-М2)

280 грн.

10487

Антитіла IgG до гліадіну

270 грн.

10492

АНТИТІЛА IGG ДО КАРДІОЛІПІНУ

260 грн.

10493

Антитіла IgМ до кардіоліпіну

260 грн.

10845

Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг

360 грн.

10874

Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів)

360 грн.

10884

Антитіла IgG до бета-2-глікопротеїну I

360 грн.

10885

Антитіла IgM до бета-2-глікопротеїну I

360 грн.

Алергопанель

Код

Назва послуги

Ціна

10212

Загальний імуноглобулін E

130 грн.

10515

Панель №1. Різні алергени

840 грн.

10517

Панель №2. Інгаляційна панель

840 грн.

10518

Панель №3. Харчові алергени

840 грн.

10520

Панель №4. Педіатрична

840 грн.

Комплексні дослідження

Код

Назва послуги

Ціна

10127

Комплекс «Жіноча онкологічна панель» (СА 125, СА 15-3, СА 19-9)

450 грн.

10128

Комплекс «Чоловіча онкологічна панель» (ПСА заг., ПСА віль., АФП, СА 19-9)

520 грн.

10143

Комплекс «Біохімічний» №2 (АЛТ, АСТ, ЛФ, білірубін загальний, прямий, непрямий загальний білок, креатинін, сечовина, глюкоза, амілаза панкреатична, альфа-амілаза, холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)

460 грн.

10153

Комплекс «Загальноклінічні дослідження» (загальний аналіз сечі, аналіз крові розгорнутий, глюкоза, коагулограма, група крові, резус фактор)

390 грн.

10154

Комплекс «Урогенітальний» №1 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, трихомонада)

330 грн.

10245

Комплекс ''Урогенітальний'' №2 (ПЛР. Хл. трахоматіс, Мік. геніталіум, Ур.пецієс)

240 грн.

10829

Комплекс «Урогенітальний» №3 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс)

250 грн.

10809

Комплекс «Урогенітальний» №4 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс)

300 грн.

10830

Комплекс «Урогенітальний» №5 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Тріхомонас вагіналіс, Гарднерела вагіналіс)

400 грн.

10568

Комплекс «Урогенітальний» №6 (ПЛР. Мікоплазма хомініс, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс)

240 грн.

10384

Комплекс «Урогенітальний» №7 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Нейссерія гонорея, Тріхомонас вагіналіс)

460 грн.

10479

Комплекс «Урогенітальний» №8 (ПЛР. Хламідія трахоматіс, Мікоплазма хомініс, Мікоплазма геніталіум, Уреаплазма спецієс, Гарднерела вагіналіс, БП урогенітальний з антибіотикограмою)

600 грн.

10266

Комплекс ''Урогенітальний'' №11 (ПЛР. Хл. трахоматіс, Мік.хомініс,Ур.спецієс, трихомонада)

240 грн.

10571

Комплекс «Щитоподібна залоза» №1 (ТТГ, Т3 вільний, Т4 вільний)

340 грн.

10572

Комплекс «Щитоподібна залоза» №2 (ТТГ, АТПО, АТТГ)

330 грн.

10573

Комплекс «Щитоподібна залоза » №3 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО, АТТГ)

400 грн.

10574

Комплекс «Щитоподібна залоза» №4 (ТТГ, Т4 вільний, Т3 вільний, АТПО, АТТГ)

460 грн.

10575

Комплекс ''Щитоподібна залоза'' №5 (ТТГ, Т4 вільний, Пролактин)

320 грн.

10522

Комплекс «Щитоподібна залоза» №6 (ТТГ, Т4 вільний, АТПО)

340 грн.

10224

Комплекс «Репродуктивне гормональне жіноче здоров’я » (ЛГ, ФСГ, пролактин, прогестерон, естрадіол)

450 грн.

10225

Комплекс «Діагностика гіперандрогених станів» (тестостерон загальній, тестостерон вільний, глобулін, що зв’язує сттатеві гормони, андростендіон, ДГЕА-сульфат, кортизол)

620 грн.

10227

Комплекс «Репродуктивне гормональне чоловіче здоров’я» (ЛГ, ФСГ, пролактин, тестостерон загальний, тестостерон вільний)

520 грн.

10426

Комплекс «Ліпідний» №1 «Холестерин ліпопротеїдів» (ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, тригліцериди)

200 грн.

10311

Комплекс «Ліпідний» №2 «Дослідження ліпідного обміну» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)

210 грн.

10218

«Герпесвірусна інфекція антитіла Ig G» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2)

390 грн.

10219

«Герпесвірусна інфекція антитіла Ig М» (VCA, CMV, HSV 1, HSV 2)

390 грн.

10703

Комплекс «Ревмопроби» №1 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісні), загальний білок, альбумін)

180 грн.

10711

Комплекс «Ревмопроби» №2 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (якісне визначення)

120 грн.

10715

Комплекс «Ревмопроби» №3 (С-реактивний білок, ревматоїдний фактор, антистрептолізин-О (кількісне визначення)

180 грн.

10271

Комплекс ''Індекс ROMA'' (НЕ4, СА-125, індекс ROMA)

480 грн.

10279

Комплекс «Електроліти крові» №2 (калій, натрій, кальцій іонізований)

180 грн.

10864

Комплекс «Авідність» 1 (Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми)

260 грн.

10865

Комплекс «Авідність» 2 (Антитіла Ig G до вірусу герпесу тип 2 HSV + авідність антитіл Ig G до вірусу герпесу тип 2)

260 грн.

10866

Комплекс «Авідність» 3 (Антитіла Ig G до цитомегаловірусу CMV + авідність антитіл Ig G до цитомегаловірусу CMV)

260 грн.

10864

Комплекс «Авідність» 1 (Антитіла Ig G до токсоплазми + авідність антитіл Ig G до токсоплазми)

260 грн.

10865

Антитіла IgG до вірусу герпесу 2 типу + авідність антитіл IgG до вірусу простого герпесу 2 типу

260 грн.

10312

Комплекс «Печінкові проби» №1 (білірубін загальний, прямий, непрямий, загальний білок, АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП)

240 грн.

10704

Комплекс «Печінкові проби» №2 ( АЛТ, АСТ, ЛФ, ГГТП, загальний білок, білірубін загальний)

180 грн.

10321

Комплекс «Біохімія загальна» (білірубін загальний, прямий, непрямий АЛТ, АСТ, ЛФ, креатинін, сечовина, загальний білок, глюкоза)

340 грн.

10806

Комплекс ''Біохімічний'' №1 (Білірубін загальний, АЛТ, АСТ, креатинин, сечовина, загальний білок)

200 грн.

10425

Комплекс «Білірубін фракційно» (білірубін загальний, прямий, непрямий)

80 грн.

10427

Комплекс «Ниркові проби» №1 (креатинін, сечовина, загальній білок)

120 грн.

10846

Комплекс «Ниркові проби» №2 (креатинін, сечовина, сечова кислота)

120 грн.

10563

Комплекс «TORCH-інфекції» 1 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2)

580 грн.

10564

Комплекс «TORCH-інфекції» 1 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1, HSV 2)

500 грн.

10566

Комплекс «TORCH-інфекції» 2 антитіла IgG» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2)

400 грн.

10567

Комплекс «TORCH-інфекції» 2 антитіла IgМ» (TOXO, RUB, CMV, HSV 1/2

400 грн.

10570

«Паратиреоїдний» (Паратгормон, Кальцій іонізований, Фосфор)

250 грн.

10580

Комплекс «Кардіологічний» (ТТГ, Глікозильований гемоглобін, АЛТ, АСТ, Креатинін, Сечова кислота, Ліпідограма: холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)

560 грн.

10705

Комплекс «Кардіоваскулярний ризик» (ЛДГ, КФК, АЛТ, АСТ, калій, натрій, хлор, С-реактивний білок, загальний холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності)

480 грн.

10706

Комплекс «Цереброваскулярний ризик» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, СРБ якісий, коагулограма, магній, калій, кальцій, HbA1c)

480 грн.

10707

Комплекс «Діабетичний» (Глікозильований гемоглобін, С-пептид, Інсулін, Глюкоза, Індекс НОМА)

350 грн.

10708

Комплекс ''Контроль анемії'' (залізо, трансферин, ферритин, Віт В12, фолієва кислота)

530 грн.

10708

Комплекс «Діагностика анемії» (залізо, трансфери, феретин, цианкобаламін, фолієва кислота)

500 грн.

10709

Комплекс «Метаболічний» (холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, коефіцієнт атерогенності, глюкоза, сечова кислота, загальний білок, інсулін, C-пептид)

390 грн.

10710

Комплекс «Предопераційний»

790 грн.

10714

Комплекс «Антитіла до паразитів» №1 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів, сумарні антитіла до лямблій)

550 грн.

10712

Комплекс «Антитіла до паразитів» №2 (Антитіла IgG до: токсокарів, аскарид, трихінел, ехінококів, опісторхів)

520 грн.

10713

Комплекс «Електроліти крові» №1 (калій, натрій, хлор)

140 грн.

Генетичні дослідження

Код

Назва послуги

Ціна

10462

ПЛР. Генетика Метаболізму Лактози (1 точка)

500 грн.

10464

ПЛР. HLA B27 головний комплекс гістосумісності людини

600 грн.

10465

ПЛР. ІмуноГенетика IL28B (інтерлейкін 28В (2 точки)

700 грн.

10469

ПЛР. ОнкоГенетика BRCA

2400 грн.

10470

ПЛР. КардіоГенетика Гіпертонія

700 грн.

10471

ПЛР. КардіоГенетика Тромбофілія

700 грн.

10472

ПЛР. Генетика Метаболізму Фолатів

400 грн.

10501

ПЛР. Фармакогенетика. Підбір дози варфарину

500 грн.

10502

ДНК діагностика мікроделецій Y-хромосоми (AZF- фактор)

680 грн.

10503

Муковісцедоз. Виявлення мутацій в гені CFTR

740 грн.

10740

ПЛР. Каріотипування

2400 грн.

Бактеріологічна панель

Код

Назва послуги

Ціна

10157

Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на грибкову флору з визначенням чутливості до протигрибкових препаратів

180 грн.

10158

Мікробіологічне дослідження урогенітальних виділень з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10159

Мікробіологічне дослідження виділень із ока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10160

Мікробіологічне дослідження матеріалу із мигдалин з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10161

Мікробіологічне дослідження матеріалу із рани з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10162

Мікробіологічне дослідження сечі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10163

Мікробіологічне дослідження мокротиння з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10164

Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на анаеробну флору з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

400 грн.

10166

Мікробіологічне дослідження крові на стерильність з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

400 грн.

10283

Мікробіологічне дослідження матеріалу із носу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10381

Мікробіологічне дослідження матеріалу на дифтерію

300 грн.

10552

Мікробіологічне дослідження біологічного матеріалу на стафілокок з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10553

Мікробіологічне дослідження матеріалу із зіву з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10554

Аналіз калу на дисбактеріоз з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

320 грн.

10556

Мікробіологічне дослідження синовіальної рідини з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

240 грн.

10557

Мікробіологічне дослідження вмісту ногтьового карману з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10559

Мікробіологічне дослідження матеріалу із вуха з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10560

Мікробіологічне дослідження матеріалу грудного молока з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10561

Мікробіологічне дослідження жовчі з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10650

Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

320 грн.

10651

Мікробіологічне дослідження матеріалу із бронхоальвеолярного лаважу з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10694

Мікробіологічне дослідження секрету простати з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10695

Мікробіологічне дослідження вмісту препуціального мішка з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10890

Розширене Мікробіологічне дослідження калу на дисгрупу, патогенна мікрофлора кишкової групи інфекцій з визначенням чутливості до антибактеріальних препаратів

320 грн.

10901

Визначення чутливості до бактеріофагів

120 грн.

10920

Аналіз калу на дисбактеріоз без визначення чутливості до антибактеріальних препаратів

180 грн.

10997

МІКРОБІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ

180 грн.

10998

Пряма бактеріоскопія біологічних виділень

120 грн.